UWH SKILLS – véčko ze strany volné ruky

Individuální dovednosti – Obehrávky – Véčko ze strany volné ruky na stranu ruky s hokejkou

Další „véčko“ k vylákání protihráče na jednu stranu a náhlé změně směru na stranu druhou. Tentokrát provedené na druhou stranu než minule. Jedná o trik provedený ze strany volné ruky na stranu druhou, na stranu ruky ve které mám hokejku (tzn.: pro praváka, zleva doprava). Jako ve všech případech obehrávání je i zde také důležité správné načasování a provedení triku tak na těsno u protihráče, aby nedokázal rychle reagovat na můj trik. Zároveň aby byl u mě tak blízko, že mu to ztěžuje manévrovatelnost. Důležitá je rychlost, kontrola puku na hokejce a správná pozice u dna.

Véčka je třeba udělat dostatečně široce, do prostoru – např.: plavu rovně a poté protihráče cíleně nalákám doleva. Poté změním prudce směr doprava. Změna směru musí jít hodně ze strany do strany, aby šel protihráč do protipohybu, jinak to není tak účinné!

Provedení triku:

 1. vylákáme/vytáhneme protihráče do strany
 2. potřebujeme mít jistotu že tam, kam budeme měnit směr máme prostor – na straně ruky s hokejkou
 3. necháme protihráče se přiblížit tak blízko k puku, aby nám jej téměř mohl vzít a byl těsně u nás
 4. prudce se zastavíme v pohybu dopředu a rychlým pohybem stáhneme puk vnitřní stranou hokejky pod ramenem téměř k boku
 5. dbáme na správné postavení těla u dna – nesmí se nám při prudkém zastavení zvednout kyčle a kolena ode dna!
 6. tělo se přetáčí v ose kyčlí a mění směr – od boku do prostoru (na stranu ruky s hokejkou)
 7. puk si přehazujeme na vnější stranu čepele hokejky
 8. pohybem volné ruky si pomůžeme v rotaci, ale tak abychom se neopřeli o protihráče
 9. po dokončení změny směru se okamžitě vytahujeme do volného prostoru a jdeme do sprintu

Instruktážní videa

https://www.youtube.com/@Atlantis_Sports

Cvičení

 • rozfázování pohybu na místě – z nataženého těla stahovat puk vedle sebe a vytlačovat před sebe zase do natažení
 • stahování puku k boku za jízdy se zastavením
 • poté přidat otáčení a celý cvik provádět za pohybu dopředu – pomalu s důrazem pro cit puku na hokejce – bez sledování puku
 • rychle v tempu
 • výjezd proti stacionární překážce (kanálek, bod na dně, jiný puk, …)
 • čtverec – 4x (dvě tempa ->véčko o 90o)
 • zig-zag – kombinace s véčkem na druhou stranu
 • dvojce proti sobě – nejdříve pomalu a cvičit načasování a vytažení protihráče
 • dvojce na „ostro“ ve tempu – úprk do sprintu

UWH Teorie (již brzy)