UWH SKILLS – véčko ze strany ruky s hokejkou

Atlantis_sports deep V r

Individuální dovednosti – Obehrávky – Véčko ze strany ruky s hokejkou na stranu volné ruky

Klasické „véčko“ provedené za účelem rychlé změny směru plavání. Jedná se o trik provedený ze strany ruky, ve které držím hokejku na druhou stranu (tzn.: pro praváka – zprava do leva). Základním předpokladem pro úspěšné provedení triku je, že vylákáte protihráče na jednu stranu a poté rychle změníte směr do protipohybu. Je důležité správné načasování. Trik se musí dělat na „těsno“ – velmi blízko protihráče. Pokud ho uděláte a budete od něj ještě daleko dáváte mu tím spoustu prostoru vás znovu vyblokovat. Důležitá je pozice těla u dna a prohnutí těla v bedrech (tzn.: pozice kobry). Kontrola puku na hokejce a jeho rychlý přesun bez jeho sledování je samozřejmostí. Hráč musí kontrolovat zrakem hru a ne puk!

Provedení triku:

 1. vylákáme/vytáhneme protihráče do strany
 2. potřebujeme mít jistotu že máme prostor tam, kam budeme měnit směr – na straně volné ruky
 3. necháme protihráče se přiblížit tak blízko k puku, aby nám jej téměř mohl vzít a byl těsně u nás
 4. prudce se zastavíme v pohybu dopředu a rychlým pohybem stáhneme puk vnitřní stranou hokejky téměř pod břicho – jdeme do pozice „kobry“ (kyčle a kolena u dna, hrudník a hlava se zvedají ode dna)
 5. puk si pod břichem přehodíme na vnější stranu hokejky a přetáčíme tělo do směru volné ruky
 6. pohybem volné ruky si pomůžeme v rotaci, ale tak abychom se nedotkli protihráče
 7. po dokončení změny směru se okamžitě vytahujeme do volného prostoru a jdeme do sprintu

Instruktážní videa

https://www.youtube.com/@Atlantis_Sports

Cvičení

 • rozfázování pohybu na místě – z nataženého těla stahovat puk pod sebe do polohy kobry a vytlačovat před sebe zase do natažení, poté přidat otáčení
 • celý cvik za pohybu dopředu – pomalu s důrazem pro cit puku na hokejce – bez sledování puku
 • rychle v tempu
 • výjezd proti stacionární překážce (kanálek, bod na dně, jiný puk, …)
 • čtverec – 4x (dvě tempa ->véčko o 90o)
 • zig-zag – kombinace s véčkem na druhou stranu
 • dvojce proti sobě – nejdříve pomalu a cvičit načasování a vytažení protihráče
 • dvojce na „ostro“ ve tempu – úprk do sprintu

UWH Teorie (již brzy)