SPČR ve spolupráci s FTVS UK organizuje kurzy trenérů s licencí C, na který pak navazuje specializace pro podvodní hokej. Tato specializace je zaštítěna státním trenérem UWH (underwater hockey) jmenovaným SPČR. V této funkci je momentálně Mgr. Jiří Richta (2023 – 2025), který je i členem mezinárodního komise trenérů UWH při CMAS.

Absolventi kurzu se stávají součástí kolektivu trenérů podvodního hokeje, jehož cílem je jednotnou formou předávat své znalosti a zkušenosti dalším trenérům a hráčům.  


Vedoucí kurzu 2024: Jiří Richta jir.rich@seznam.cz

Podmínky kurzu

Plnoletost
Odpovídající stupeň plaveckých a herních dovedností (potvrzuje odpovědný člen trenérsko-metodické komise domácího klubu)
Uchazeč musí být v rámci svého klubu registrován u SPČR
Absolvování teoretické části zakončené testem (organizuje FTVS University Karlovy)
Absolvování teoretické části specializace UWH
Absolvování praktické části specializace UWH
Vypracování samostatné seminární práce

Odborná všeobecná část (FTVS) – od 1. února 2024

Přihlášení a pokyny FTVS UK k všeobecné části pro uchazeče jsou k vyžádání u vedoucího kurzu.

Specializační část – podvodní hokej – 5.-6. dubna 2024

Prachatice (v rámci UWH soustředění) – Teorie a praxe

Materiály ke specializační části kurzu

(brzy ke stažení)

Samostatná práce – deadline – 31.5.2024

Téma seminární práce by mělo být voleno s ohledem na aplikovatelnost pro rozvoj podvodního hokej v ČR po konzultaci s vedoucím kurzu.
Vzorové práce jsou volně dostupné mezi dokumenty.
Konkrétní požadavky jsou k vyžádání u vedoucího kurzu.


Trenérský kurz

Výuka obecné části je zajištěna FTVS UK a probíhá online formou.  Specializace je zajištěna státním trenérem UWH a probíhá prezenční formou sestávající z praxe a absolvování přednášek zaměřených na UWH. Na závěr specializace vypracují studenti tematické seminární práce zaměřující se na podvodní hokej. Téma seminární práce by mělo být voleno s ohledem na aplikovatelnost pro rozvoj podvodního hokej v ČR. Hotové práce jsou volně dostupné mezi dokumenty.

Teoretická část kurzu trenér podvodního hokeje, Prachatice 2023

Podmínky kurzu

 • Plnoletost
 • Odpovídající stupeň plaveckých a herních dovedností (potvrzuje odpovědný člen trenérsko-metodické komise domácího klubu)
 • Uchazeč musí být v rámci svého klubu registrován u SPČR
 • Absolvování teoretické části zakončené testem (organizuje FTVS University Karlovy)
 • Absolvování teoretické části specializace UWH
 • Absolvování praktické části specializace UWH
 • Vypracování samostatné seminární práce

Lektoři

 • Tým vyučujících FTVS UK
 • Státní trenér podvodního hokeje– Mgr. Jiří Richta (jir.rich@seznam.cz)

Harmonogram

 • Leden, Únor – teoretická část (FTVS UK online) – zakončeno testem
 • Březen – teoretická a praktická část UWH (SPČR prezenčně)
 • 31.5. odevzdání  samostatné práce

Studijní okruhy

 • Úvod do obecné anatomie, kineziologie, fyziologie (neurofyziologie)
 • Výživa ve sportu
 • Právo ve sportu
 • Organizace sportu v ČR
 • Ženy a kondiční trénink
 • Management a manažerské dovednosti
 • Sociální sítě pro trenéry
 • Financování sportu z veřejných zdrojů
 • Využití sportovních her v technických sportech
 • Teorie sportovního tréninku
 • Boj proti dopingu
 • Úvod do APA
 • Podvodní hokej
 • Individuální techniky a cvičení podvodního hokeje
 • Týmová hra a taktika v podvodním hokeji
 • Aplikovaná pedagogika v podvodním hokeji
 • Bezpečnost, první pomoc a zajištění tréninku podvodního hokeje
 • Trénink podvodního hokeje
 • Rozhodčí a fair play v podvodním hokeji

Materiály ke kurzu


Seznam trenérů podvodního hokeje (Licence C)

 • Jiří Richta (Serrasalmus) – státní reprezentační trenér
 • Václav Paukner (Serrasalmus)
 • Naďa Tylová (Narwals Prague)
 • Jitka Richtová (Serrasalmus)
 • Ondřej Macek (Pilsen Squids)
 • Martin Barnáš (pilsen Squids)
 • Jan Pešta (Pilsen Squids)
 • Kateřina Hnilicová (Narwhals Prague)
 • Adéla Klepačová (Narwhals Prague)