Školení Trenér III./Licence C 2023

Teoretická část kurzu trenér podvodního hokeje, Prachatice 2023

Letošní trenérský kurz je za námi! Kurzu se zúčastnilo osm uchazečů, z čehož dva si licenci obnovovali. Všichni podmínky k získání licence C, specializace podvodní hokej, splnili. Kurz pořádá SPČR ve spolupráci s FTVS UK. Licence C je nejnižším stupněm trenérské kvalifikace a nutným předpokladem k získání vyšší kvalifikace.

Všeobecná část

Všeobecnou část odpřednášeli lektoři z FTVS Univerzity Karlovy online formou. Jednotlivé přednášky jsme měli možnost shlédnout během ledna až března a důkladně nastudovat probíraná témata, například: pedagogika ve sportu, psychologie sportovce, sportovní výživa, stavba tréninku a sportovní přípravy, ženy ve sportu, financování. Během tohoto období jsme byli s vyučujícími v kontaktu a měli jsme možnost s nimi probíranou látku diskutovat. Jednotlivá témata se týkala Všeobecná část byla zakončena závěrečným teoretický testem, který byl podmínkou k postoupení do další části kurzu.

Specializace podvodní hokej

Na všeobecnou část navazovalo školení se specializací Trenér podvodního hokeje. Teoretická i praktická část kurzu byla součástí víkendového celorepublikového soustředění v Prachaticích 17.3. – 19.3.2023. Náplní teoretické části kurzu byla témata týkající se základů podvodního hokeje, jeho historie, vybavení, pravidla a soutěžní systém. Dále individuální techniky, týmová hra a taktika, aplikovaná pedagogika v podvodním hokeji, bezpečnost, trénink podvodního hokeje, rozhodčí a fairplay. V praktické částí si kurzanti zkoušeli vedení tréninku, práci s jednotlivci a přípravu hráče. V závěru proběhlo školení bezpečnosti jak trenérů, tak všech přítomných hráčů.

Samostatná práce

Poslední částí kurzu bylo samostatné vypracování seminární práce na předem vybrané téma. Jednotlivá témata byla vybírána po konzultaci každého uchazeče se státním trenérem podvodního hokeje Jiří Richtou. Témata byla vybírána tak, aby jejich vypracování mělo praktický přínos pro rozvoj českého podvodního hokeje. Uchazeči museli svá témata veřejně odpřednášet. Tato prezentace prací proběhla ve dvou termínech: 18.3. a 14.10. Jednotlivé práce jsou veřejně dostupné v dokumentech.

Tento kurz byl již druhým ročníkem školení trenérů podvodního hokeje v Čechách. Nutno podotknout, že všichni účastníci jsou nyní aktivními trenéry ve svých klubech, kde uplatňují své nové znalosti. Pro další zájemce se bude na začátku roku 2024 otevírat nový běh kurzu. Pro více informací sledujte sekci na webu určenou pro trenéry.

Seznam účastníků

Nový trenéři a témata jejich seminárních prací

  • Jitka Kručinská (Serrasalmus, České Budějovice) – Historie a současnost podvodního hokeje v ČR
  • Ondřej Macek (Pilsen Squids, Plzeň) – Zaznam-podvodniho-hokeje
  • Martin Barnáš (pilsen Squids, Plzeň) –Cesky-preklad-pravidel-Podvodniho-hokeje
  • Jan Pešta (Pilsen Squids, Plzeň) – Specifika tréninku podvodního hokeje dětí
  • Kateřina Hnilicová (Narwhals Prague, Praha) – Kriteria-vyberu-vhodneho-bazenu-pro-UWH
  • Adéla Klepačová (Narwhals Prague, Praha) – Bezpečnost a zdravotní rizika spojená s podvodním hokejem a první pomoc

Trenéři s obnovenou licencí C

  • Jiří Richta (Serrasalmus, České Budějovice)
  • Naďa Tylová (Narwals Prague, Praha)